Historisch overzicht Stichting Beachvelden Winterswijk.

(Update december 2022)

De basis voor de Stichting Beachvelden Winterswijk lag in 2013 bij 3 sportverenigingen te weten Skopein Wivoc (Volleybal), Handbal Combinatie Winterswijk (HCW, handbal) en korfbalvereniging Wiko (korfbal). Deze 3 verenigingen hebben in 2014 samen het fundament gelegd voor de huidige beachvelden. Tijdens de zoektocht naar een geschikte locatie raakten de besturen van Skopein Wivoc en HCW in gesprek met de voorzitter van kv Wiko. Achter het aanwezige clubhuis lag een grasveld wat niet gebruikt werd maar wel de bestemming van “sportaccommodatie” had. In dit geval was het heel duidelijk “één plus één is drie”. De basis was gelegd en er werd voortvarend samengewerkt waarbij alle 3 de verenigingen een deel van de organisatie van de werkzaamheden voor haar rekening heeft genomen. Onderstaand een overzicht van enkele belangrijke data in het traject tot realisering van de beachvelden.

  • April 2013: Nota van de provincie Gelderland “Gelderland in het zand”

  • Mei 2015: indienen subsidieaanvraag bij Gemeente Winterswijk en Provincie Gelderland.

  • 16 september 2015: toezegging subsidie vanuit de Gemeente van € 10.000, –

  • 23 oktober 2015: toezegging subsidie vanuit de Provincie van € 25.000, –

  • 16 november 2015: oprichting Stichting Beachvelden Winterswijk.

  • 4 maart 2016: startsignaal aanleg beachvelden wordt gegeven door wethouder Dhr. Wim Aalderink.

  • 25 april 2016: officiële opening en in gebruik name van de beachvelden.

  • 1 maart 2022: stapt kv Wiko uit de Stichting Beachvelden Winterswijk.

Het eerste jaar was duidelijk een jaar waarin de verenigingen aan elkaar moesten wennen en ook zoekende waren naar de juiste invulling van de diverse sportactiviteiten en hoe om te gaan met het hebben van een eigen accommodatie. Daar waar volleyballen als beachsport reeds de nodige bekendheid genoot bevonden beachhandbal en beachkorfbal zich nog min of meer in de pioniersfase. De eerste paar jaren werden de velden dan ook het meest gebruikt door de volleyballers maar langzaam maar zeker werd er toch ook steeds vaker beachhandbal gespeeld. Eigenlijk is beachkorfbal nooit van de grond gekomen.

De samenwerking tussen de 3 verenigingen kwam medio november 2020 helaas onder druk te staan toen bleek dat SCW (Stichting Clubgebouw Wiko) niet aan haar financiële verplichtingen kon voldoen versus Skopein Wivoc. In maart 2022 heeft dit geleid tot het terugtrekken van kv Wiko uit de Stichting Beachvelden Winterswijk.

De beide overgebleven verenigingen, HCW en Skopein Wivoc, zetten de samenwerking op volle kracht en vertrouwen voort en hebben, door samen te gaan werken met WMHC Avanti (hockey), alle voorzieningen weer op peil kunnen brengen zodat het gebruik van de beachvelden in Winterswijk gewaarborgd is.

Beide verenigingen zijn niet blij met de ontwikkeling gedurende de laatste 2 jaar maar zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.